Seyahat Sigortası

Seyahat sağlık sigortası, ulaşım yollarından herhangi birisini kullanarak yurt içinde, yurt dışına veya yurt dışından ülkemize seyahat edenleri, seyahatleri esnasında karşılaşabilecekleri sağlık risklerine karşı koruyan özel bir sigorta türüdür.

Başta Avrupa ülkeleri olmak üzere birçok ülke; turistik, ticari ve öğrenci girişlerinde seyahat sağlık sigortalarının olmasını zorunlu tutmaktadır. Bu nedenle seyahat sigortası (Schengen Vizesi) “Vize Sigortası” olarak da bilinir.

Seyahat sigortası satın alırken, poliçenin başlangıç ve bitiş tarihlerine, seyahat edecek kişi sayısına, ziyaret edilecek ülkenin varsa vize şartlarına uygunluğuna dikkat etmek çok önemlidir.

Seyahat sigortası farklı gün ve sürelerde olabilir. En az bir haftalık, en çok 1 yıllıktır. Ücretlendirme sistemi bu doğrultuda değişiklik gösterir.

Neden Seyahat Sigortası?

Yurt içi veya yurt dışı seyahatleriniz sırasında yolculuğunuza bağlı olarak ortaya çıkabilecek kaza, hastalık ve bagaj kaybolması gibi riskleri seyahat sigortası ile güvence altına alabilirsiniz. Seyahat sigortası mutlu ve huzurlu bir seyahat için gerekli bir güvencedir.

İş veya dinlenme amacıyla yapılan her türlü seyahat aslında parasal bir değere dayanır. Seyahat sigortası, seyahat sırasında ortaya çıkabilecek trafik kazaları, yolculuk iptalleri veya uçak seferinin gecikmesi gibi çeşitli risklere karşı güvence sağlar. Böylece, çeşitli seyahat risklerinden mali durumunuzun etkilenmemesini sağlayabilirsiniz.

Yurt dışı seyahatlerinizde aşağıda belirtilen muhtemel risklere karşı seyahat sigortası ile güvence sağlayabilirsiniz:

 • Uçak biletiniz hava yolu şirketi tarafından ertelenirse veya uçuşunuz gecikirse, seyahat sigortası ile otel ve buna bağlı diğer giderlerinizin karşılanmasını sağlayabilirsiniz.
 • Seyahatinizi iptal etmek durumunda kalırsanız, bu iptal işleminden dolayı ortaya çıkabilecek zararlarınızı güvence altına alabilirsiniz.
 • Yurt dışında meydana gelebilecek sakatlık ve vefat risklerini sigorta kapsamı altına alabilirsiniz.
 • Yurt dışı seyahatiniz sırasında bir kaza geçirirseniz veya hastalanırsanız, sahip olduğunuz sağlık sigortası yurt dışında ortaya çıkabilecek sağlık giderlerinizi karşılamayabilir. Bu durumda seyahat sigortası ile acil tıbbi yardım ve müdahale giderlerinizi güvence altına alabilirsiniz. 
 • Valizlerinizin çalınması veya kaybolması risklerini seyahat sigortası ile güvence altına alabilirsiniz.

Riskin Gerçekleşmesi Durumunda Sigortalının Yükümlülükleri

1. İhbarının Yapılması:

Sigorta ettiren veya hak sahipleri, riskin gerçekleştiğini öğrendikleri tarihten itibaren 5 iş günü içinde sigortacıya yazılı bildirimde bulunmakla yükümlüdür. Sigorta ettiren veya hak sahipleri ilgili ihbarda kazanın yerini, tarihini ve sebeplerini bildirmek ve ayrıca tedaviyi yapan doktordan kazanın gerçekleştiği durum ile bunun sonuçlarını bir rapor hâlinde sigortacıya bildirmekle yükümlüdür.

2. Tedaviye Başlanması ve Gerekli Önlemlerin Alınması:

Kazadan hemen sonra derhal bir doktor çağırılarak gereken tedaviye başlanması ve sigortalının iyileşmesi için gerekli görülen tüm önlemlerin alınması gereklidir. Sigortacı, her zaman sigortalıyı muayene ve sağlık durumunu kontrol ettirmek hakkına sahiptir ve sigortalının bu muayene ve kontrollerin yapılmasına müsaade etmesi zorunludur. Sigortalının, tedavisi ve iyileşmesi hakkında sigortacının doktoru tarafından yapılacak tavsiyelere ve verilecek önerilere uymaları şarttır.

Yukarıdaki bu yükümlülükler kasten yerine getirilmediği takdirde poliçeden doğan haklar geçersiz olur. Yükümlülüklerin yerine getirilmediği ve bu sebeple kaza sonuçlarının ağırlaştığı hâllerde sigortacı ağırlaşan kısımdan sorumlu tutulamaz.

3. Gerekli Tüm Belgelerin Sigortacıya Teslim Edilmesi:

Sigorta ettiren veya hak sahipleri, kaza sonuçları ve tazminatın tespitiyle ilgili gerekli belgeleri sigortacıya sağlamakla yükümlüdürler.

Seyahat Sigortası Geçerlilik (Teminat) Süresi

Seyahat sigortasının teminat süresi, en az gidilecek ülkede geçirilecek zaman kadar olmalıdır. Ancak bu süre ile sınırlı olmak zorunda değildir. Seyahat sigortası poliçesi seyahat süresinden daha fazla bir süre için, örneğin 1 yıllık olarak yapılabilir.

Sigortanın süresi yurt dışına yapılan seyahatler için ülkemiz sınırlarından çıkıldığının pasaportla tespit edildiği an başlar, ülkemiz sınırlarına girildiğinin pasaportla tespit edildiği an sona erer. Yurt dışından yapılan seyahatler için sigorta süresi ülkemiz sınırlarına girildiğinin pasaportla tespit edildiği an başlar yine ülke sınırları dışına çıkıldığının pasaportla tespit edildiği an sona erer.

Türkiye’ye giriş yapıp yeniden seyahate çıktığında teminatlar yeniden başlar. Örneğin 12 ay süreli poliçe alan bir sigortalı yıl içerisinde dilediği kadar yurt dışı seyahati yapabilir ve her seferinde azami 6 hafta süre ile teminatları geçerli olur.

Seyahatlerin bitiminde poliçede kalan süreler için teminatlar Türkiye’de geçerli değildir.

Seyahat Sigortası Teminatları

Standart bir seyahat sigortası 30.000 Euro sigorta teminatı kapsamına sahiptir. Seyahatiniz sırasında oluşabilecek hasarlarda, tarafınıza ödenecek miktar ve alacağınız hizmetler, belirleyeceğiniz teminatlara göre değişkenlik göstermektedir. Sigorta teminatı da  sigorta şirketlerine ve ürün özelliklerine göre farklılık gösterir. Bu nedenle doğru sigorta teminatına sahip bir poliçe seyahatiniz esnasında rahat etmeniz açısından gerekli ve önemlidir

Seyahat sigortası satın alırken eğer seçimli ise teminat limitlerini ve ödeyeceğiniz primin para birimini de belirlemeniz mümkündür.

Seyahat sigortası teminatları ve limitleri sigorta şirketleri arasında değişiklik göstermektedir. Bir hasar anında sahip olduğunuz poliçede var olan teminatlara göre hasar ödenmektedir. Dolayısıyla ihtiyacınız olan teminatları belirlemeniz çok önemlidir. İhtiyaçlarınız doğrultusunda seçebileceğiniz seyahat sigortası teminatları aşağıdaki gibidir. 

 • Kaza Sonucu Vefat: Sigortalının kaza sonucu vefat risklerini bu teminat karşılar. Bu teminatın alınması durumunda lehtara poliçede belirtilen limitler dahilinde tazminat ödenir. 
 • Kaza Sonucu Sürekli Sakatlık: Sigortalının kaza sonucu tam veya kısmi olarak kalıcı sakat kalması hâlinde poliçede belirtilen limitler dahilinde kendisine sakatlığının derecesine göre tazminat ödenir. 
 • Hastalık veya Yaralanma Durumunda Tıbbi Tedavi Giderleri: Sigortalının yurt dışı seyahati sırasında önceden var olan ya da kronik hastalıklar dışındaki bir nedenden dolayı hastalanması veya kaza geçirmesi durumunda oluşan hastane, ameliyat ve tedavi masrafları bu teminat kapsamında karşılanır. 
 • Hastalık veya Yaralanma Nedeniyle Konaklama Süresinin Uzatılmasına Bağlı Giderler: Sigortalının daimi ikamet ettiği ülke dışında hastalanması veya yaralanması durumunda, daimi ikamet ülkesi dışında kalış süresinin uzaması, hastalık veya yaralanma sonucu olduğu ilgili doktor tarafından belgelenirse, otel veya diğer konaklama giderleri bu teminat kapsamında karşılanır.
 • Acil İlaç Getirilmesi veya Gönderilmesi Giderleri: Sigortalının seyahat ettiği yerde bulunmayan ilaçların ilgili doktor tarafından acil olarak yazılması ve sigortalıya gönderilmesi ile ilgili giderler bu teminat kapsamında karşılanır.
 • Tıbbi Merkeze Nakil Giderleri: Sigortalının hastalanması veya yaralanması hâlinde ambulans ve refakatçi doktor giderleri bu teminat kapsamında karşılanır. 
 • Aileden Birinin Hastanenin Bulunduğu Yere Seyahat Giderleri:Sigortalının, hastanede belirli bir süreden fazla kalmasının gerektiği durumlarda ikamet ülkesinde hastanenin bulunduğu yere yapacağı seyahat masrafları ve yurt dışında hastanenin bulunduğu yere yapacağı seyahat masrafları bu teminat kapsamında karşılanır. 
 • Sigortalının Evinde Meydana Gelebilecek Bir Hasar Sebebiyle Eve Geri Dönüş Masrafları: Sigortalının seyahati esnasında evinde meydana gelebilecek hırsızlık, kapı ve pencerelerin zorlanması, yangın veya patlama sonucunda oturulamaz hâle gelmesi ya da fazla zararın ortaya çıkması durumunda, eve geri dönüş masrafları bu teminat kapsamında karşılanır. 
 • Yakın Bir Aile Üyesinin Vefatı Nedeniyle Acil Geri Dönüş Masrafları
 • Yolculuk Süresinde Vefat Hâlinde Cenazenin Yurda Nakli ve Eşlik Edenlerin Geri Dönüş Organizasyonu ve Giderleri
 • Teminat Konusu Tüm Hâller ile ilgili Acil Mesajların Gönderilmesi Giderleri: Sigortalının talebi üzerine yukarıdaki tüm teminatlar kapsamındaki konularla ilgili olarak acil veya gerekli mesajların gönderilmesi ile ilgili giderler bu teminat kapsamında karşılanır.
 • Tarifeli Uçuşlarda Gecikmeli Bagajın Tazmini: Tarifeli uçuşlarda bagajın kaybolması ve 24 saat içinde bulunamaması halinde havayolu şirketinin kayıp raporu şartı ile acil kişisel ihtiyaçlar bu teminat kapsamında karşılanır.
 • Seyahat Esnasında Kayıp Bagajın Bulunması Hâlinde Sigortalının Evine veya Seyahat için Tasarlanan Varış Yerine Gönderilmesi Giderleri: Sigortalının seyahati esnasında bagajının kaybolması halinde, bagajının bulunmasıyla ilgili yardım ve varış yerine ulaştırılmasıyla ilgili giderler bu teminat kapsamında karşılanır.
 • Genel Bilgi Servisi: Aşağıda belirtilen genel bilgi servisi kapsamındaki seyahat sigortası teminatları sigorta şirketleri arasında farklılık gösterebilir:
  • Seyahat bilgileri,
  • Ulaşım, tarife ve aktarma bilgileri,
  • Büyükelçilik ve konsolosluk bilgileri,
  • Tercüme bürolarının bilgisini verme,
  • Rezervasyon bilgileri,
  • Turistik bilgiler,
  • Yurt dışı seyahatleri esnasında hastalık ve kaza gibi durumlarda acil ihtiyaçların karşılanabilmesi için nakit avans verilmesi,
  • Vefat, doğal afet, mahkeme tanıklığı çağrısı, önemli bir kaza ve tıbbi müşahede gibi nedenlerle seyahatin iptal hâllerinde iptal masraflarının karşılanması,
  • Seyahat süresince hukuki danışmanlık ihtiyacının organizasyonu,
  • Sigortalının üzerinde bulunan para, çek veya seyahat çekinin üçüncü kişiler tarafından gasp ve hırsızlığının poliçenin teminat limitleri çerçevesinde tazmini,
  • Sigortalının kaza sonucu üçüncü şahıslara verebileceği bedeni veya maddi zararların poliçenin teminat limitleri çerçevesinde karşılanması,
  • Avukat referansı.

Seyahat Sigortası Kapsamı Dışında Kalan Hâller Nelerdir?

Genel şartlara göre seyahat sigortası kapsamı dışında kalan hâller aşağıdaki gibidir:

 • Suç ve cinayet işlemek veya bunlara teşebbüs etmek,
 • Deprem, seylap, yanardağ infilakı ve heyelan,
 • Savaş veya savaş niteliğindeki harekât, ayaklanma, isyan ve bunlardan doğan iç kargaşalıklar, 
 • Grevlere, lokavt edilmiş işçi hareketlerine, kavgalara iştirak, 
 • Tehlikede bulunan malları kurtarmak hariç, sigortalının kendisini bile bile ağır tehlikeye maruz bırakacak hareketlerde bulunması, 
 • Nükleer rizikolar.

Aksine bir sözleşme yoksa aşağıdaki durumlar da seyahat sigortası kapsamı dışındadır:

 • Havada yolcu sıfatı dışında başka bir sıfatla uçuş,
 • Dağcılık, kar veya buz üzerinde yapılan her türlü spor (kayak, patinaj, hokey vb.), cirit oyunu, manitalı binicilik, polo, eskrim, halter, güreş, boks, basketbol, futbol ve yelken sporları ile ağır ve tehlikeli jimnastik hareketleri ve profesyonel spor hareketleri,
 • Motosiklet ve takma motorlu bisiklet kullanmak ve bunlara binmek, 
 • Açık deniz balıkçılığı ile vahşi hayvan avcılığı ve yüksek dağlarda avcılık.